TV pakke Krondrevet

Aftale om TV pakke

Grundejerforeningen Krondrevet har en aftale med YouSee om at abonnere på forskellige TV-pakker (3). Man kan vælge mellem en grundpakke, en mellempakke og en fuldpakke. Det er muligt at ændre på valg af TV-pakke mod et gebyr.

For yderligere information ang. de forskellige TV-pakkers indhold af TV kanaler samt disses frekvenser, se www.yousee.dk.

Skulle en beboer ønske at ændre på TV-pakken, bedes man henvende sig til foreningens administrator, ADVODAN, tlf. 49 21 40 47.